Зареждам...

  Телефон за контакт по време на извънредното положение:

+359  884 644 160

 Директор: Марияна Пантелеева

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ДИСТАНЦИОННО - 
 Презентация1.pptx


ЛОГОПЕДИЧНА ПОДКРЕПА - https://drive.google.com/file/d/1CF9HSEG9_YNUyaEAZHvoGTaFQJW3QF3S/view?usp=drive_web


 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Варна е приемник на Ресурсен център Варна за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, който е създаден със заповед на Министъра на образованието и науката през месец септември 2006 г. Преобразуването е осъществено със заповед на Министъра на Образованието от 01.08.2016г. с влизане в сила на ЗПУО. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ( РЦПППО ) е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието. Регионалният център осъществява дейности в съответствие с държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, като подпомага процеса на приобщаване и социализиране на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) в общообразователна среда. Децата със СОП изпитват затруднения в постигането на държавните образователни изисквания за съответния клас и степен на образование като причина за това е едно от следните състояния: сензорно увреждане (зрително или слухово), физическо увреждане, умствена изостаналост, множествено увреждане, както и затруднения в обучителния процес (дислексия, дисграфия, дискалкулия). Процесът на общуване и обучение при тях е затруднен в сравнение с повечето деца на същата календарна възраст. Ето защо те се нуждаят от допълнителна помощ, която се осъществява от екип специалисти – ресурсни учители (специални педагози), логопеди и психолози. Специалистите на Регионален център - Варна подпомагат приобщаването на децата и учениците със СОП в образователната и социалната среда чрез провеждане на корекционно-терапевтична дейност с тях, консултации с родители и учители, консултации с педагогически екипи, осъществяване на дейности, съдействащи за пълноценното включване на тези деца и ученици в обществения живот.
22 апр
Процедура за насочване след VII клас на ученици със специални...
Прочети още
09 апр
Процедура за отлагане от задължително обучение в  I клас по...
Прочети още
23 мар
Във връзка с извънредното положение се предоставя...
Прочети още
Начало
   Телефон за контакт по време на извънредното положение: +359  884 644 160  Директор: Марияна Пантелеева ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ДИСТАНЦИОННО -    Презентация1.pptx ЛОГОПЕДИЧНА ПОДКРЕПА - https://drive.google.com/file/d/1CF9HSEG9_YNUyaEAZHvoGTaFQJW3QF3S/view?usp=drive_web  
За нас
С благодарност към благородния жест на колектива на РЦПППО Варна, за мисията на лекаря! "Даскал и Доктор се пише главна буква!" Поклон и респект, колеги!