Зареждам...

  Телефон за контакт по време на извънредното положение:

+359  884 644 160

 Директор: Марияна Пантелеева

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ДИСТАНЦИОННО - 
 Презентация1.pptx


ЛОГОПЕДИЧНА ПОДКРЕПА - https://drive.google.com/file/d/1CF9HSEG9_YNUyaEAZHvoGTaFQJW3QF3S/view?usp=drive_web


 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Варна е приемник на Ресурсен център Варна за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, който е създаден със заповед на Министъра на образованието и науката през месец септември 2006 г. Преобразуването е осъществено със заповед на Министъра на Образованието от 01.08.2016г. с влизане в сила на ЗПУО. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ( РЦПППО ) е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието. Регионалният център осъществява дейности в съответствие с държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, като подпомага процеса на приобщаване и социализиране на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) в общообразователна среда. Децата със СОП изпитват затруднения в постигането на държавните образователни изисквания за съответния клас и степен на образование като причина за това е едно от следните състояния: сензорно увреждане (зрително или слухово), физическо увреждане, умствена изостаналост, множествено увреждане, както и затруднения в обучителния процес (дислексия, дисграфия, дискалкулия). Процесът на общуване и обучение при тях е затруднен в сравнение с повечето деца на същата календарна възраст. Ето защо те се нуждаят от допълнителна помощ, която се осъществява от екип специалисти – ресурсни учители (специални педагози), логопеди и психолози. Специалистите на Регионален център - Варна подпомагат приобщаването на децата и учениците със СОП в образователната и социалната среда чрез провеждане на корекционно-терапевтична дейност с тях, консултации с родители и учители, консултации с педагогически екипи, осъществяване на дейности, съдействащи за пълноценното включване на тези деца и ученици в обществения живот.
21 сеп
Национална асоциация на ресурсните ъчители (НАРУ) и...
Прочети още
01 сеп
Във връзка с извънредното положение от епидемията, влизат в...
Прочети още
22 апр
Процедура за насочване след VII клас на ученици със специални...
Прочети още
Начало
   Телефон за контакт по време на извънредното положение: +359  884 644 160  Директор: Марияна Пантелеева ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ДИСТАНЦИОННО -    Презентация1.pptx ЛОГОПЕДИЧНА ПОДКРЕПА - https://drive.google.com/file/d/1CF9HSEG9_YNUyaEAZHvoGTaFQJW3QF3S/view?usp=drive_web  
За нас
С благодарност към благородния жест на колектива на РЦПППО Варна, за мисията на лекаря! "Даскал и Доктор се пише главна буква!" Поклон и респект, колеги!