Зареждам...
COVID 19 - провеждане на кризисно консултиране от психолози

23 март 2020

Във връзка с извънредното положение се предоставя безвъзмездно кризисно психологическо консултиране и подкрепа на деца и ученици, учители и родители от психолози на РЦПППО от тук.