Зареждам...
COVID 19 дистанционна допълнителна подкрепа 16.03.2020г.

16 март 2020

Планиране на дистанционна допълнителна подкрепа на деца и ученици  от специалистите на РЦПППО-Варна 16-20.03.2020г. тук

Планиране на дистанционна допълнителна подкрепа на деца и ученици  от специалистите на РЦПППО-Варна 23-27.03.2020г. тук

Планиране на дистанционна допълнителна подкрепа на деца и ученици  от ресурсни учители в РЦПППО-Варна 23-27.03.2020г. тук