Зареждам...
НАСОЧВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС 2020г.

22 април 2020

Процедура за насочване след VII клас на ученици със специални образователни потребности, за удостоверение тук.

Заявление за насочване след VII клас на ученици със специални образователни потребности, за удостоверение тук.